Herkomst van de familie Johannesma-van Miert

uit Friesland en Zeeland


Het was mijn vader die de zoektocht naar zijn verleden in schoonschrift heeft opgetekend en nagelaten aan zijn kinderen (1962). Zijn 'Scripta manent-Verba volant'  bestond uit een verzameling oude, soms wat vergeelde foto's en documenten, die hij niet op wilde ruimen. Hij heeft deze geordend en beschreven en daarmee inzichtelijk gemaakt voor zijn kinderen en klein-kinderen. Hij is terug gegaan naar de tijd van zijn grootvader Gerrit (1842-1909). Hij heeft nog dieper willen graven en onderzoek willen doen naar de voorouders van zijn grootvader. Hij is daar niet in geslaagd omdat in die jaren bij de Gemeente Gaasterland geen gegevens beschikbaar waren over de familie Johannesma. 

Na het overlijden van mijn vader is het manusript in mijn handen gekomen met het verzoek zijn werk af te maken. Dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik heb gelukkig mijn tijd meegehad. De diverse archieven in Nederland worden beter toegankelijk en ook de digitale toegangen zijn vergaand ontsloten. En de selectie, ordening en koppeling van gegevens zijn mogelijk via genealogische computerprogramma's, in dit geval GensDataPro.

Mijn moeder Maria heeft tijdens haar leven voldoende verhalen verteld en documentatie nagelaten om een begin te maken met het onderzoek naar haar verleden. De rapportage over de familie van Miert maakt het onderzoek naar mijn voorouders compleet.

Deze presentatie bestaat uit drie delen. Op deze website (www.johannesma-van miert.nl) gaat het om bijzonderheden en achtergronden in onze familiegeschiedenis. Het is de bedoeling om deze site gaandeweg uit te breiden met verhalen over het leven en werk van mijn voorouders.  
De websites www.stamboom-johannesma.nl en www.stamboom-vanmiert.nl geven de genealogische gegevens van mijn voorouders weer. 


Arnhem, februari 2012
Joke Johannesma

Herkomst van de familie